Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Standardı (TMS 40) özellikle aşağıda yer alan hususlar açısından faydalı olmayı amaçlamaktadır.

  •  Gelir elde etme amacı doğrultusunda kullanımı farklı olan gayrimenkullerin işletmenin kendisinin kullandığı gayrimenkullerinden ayırt edilebilmesi,
  • Yatırım amaçlı gayrimenkul kalemlerinin ne zaman finansal durum tablosunda gösterilebilir niteliğe sahip olduğunun belirlenebilmesi,
  • Yatırım amaçlı gayrimenkul kalemlerinin ilk muhasebeleştirmede ve izleyen dönemlerde ölçülebilmesi,
  • Yatırım amaçlı gayrimenkullerin finansal tablolarda sunulabilmesi ve ilgili açıklamaların yapılabilmesi,
  • Yatırım amaçlı gayrimenkullerin ne zaman finansal durum tablosu dışı bırakılacağının veya başka bir varlık sınıfına transfer edileceğinin ve söz konusu finansal durum tablosu dışı bırakma veya transfer işleminin ne zaman muhasebeleştirileceğinin belirlenebilmesi,
  • Yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesinde yapılan önemli değerlendirmelere ilişkin bir yaklaşımın ortaya konabilmesi.

Yönetici özetini indirmek için tıklayınız.