TMS 2 işletmenin normal faaliyet döngüsü içinde satılmak üzere elde tuttuğu, bu amaçla üretmekte olduğu veya üretim sürecinde veya hizmet sunumunda tüketmeyi beklediği hammadde ve malzeme şeklindeki varlıkların maliyetlerinin belirlenmesi, bu maliyetlerin gider olarak kâr veya zarara yansıtılması ve bu tür varlıkların dönem sonu değerlemeleri hakkında muhasebe ilkelerini belirlemektedir.
Bu temel ilke çerçevesinde, özellikle üretim işletmelerinde mamul maliyetinin kapsamını ve maliyetlendirme zamanını belirleyen yöntemlerden hangilerinin kullanabileceğini açıklığa kavuşturmaktadır.
TMS 2 ayrıca, gerçek maliyet yöntemi, FIFO, LIFO, hareketli ortalama maliyet yöntemi gibi maliyet belirleme yöntemlerinden hangilerinin hangi durumlarda kabul edilebilir olduğunu belirlemektedir. Stokların maliyetlerinin belirlenmesinde farklı maliyetlendirme yöntemlerinin seçimi işletmelerin değişen ekonomik koşullarda bilanço büyüklüğüne ve dönem kâr / zararına doğrudan etkisi olduğundan, bir muhasebe politikası tercihi olarak kullanılan yöntem işletmenin finansal verilerini değiştirebilmektedir.

Yönetici özetini indirmek için tıklayınız.