İşletmelerin, duran varlıkların (veya elden çıkarılacak varlık gruplarının) elden çıkarılmasının veya durdurulan faaliyetlerin finansal etkilerini finansal tablo kullanıcılarının değerlendirebilmelerini sağlayacak bilgiyi sunmalarının ve kamuoyuna açıklamalarının sağlanmasıdır.

Yönetici özetini indirmek için tıklayınız.