Standart maddi duran varlıklarla ilgili muhasebe uygulamaları belirlemektedir. Bu kapsamda, maddi duran varlıkların kayıtlara alınması, defter değerlerinin belirlenmesi ve bu varlıklarla ilgili amortisman giderlerinin ve değer düşüklüğü zararlarının finansal tablolara yansıtılması konularını ele alır. Bu şekilde, finansal tablo kullanıcılarının işletmenin maddi duran varlıklardaki yatırımını ve bu yatırımdaki değişimleri belirleyebilmelerini sağlar.

Yönetici özetini indirmek için tıklayınız.