İşletmeler, diğer işletmeler ile rekabet edebilmek için yeni yatırımlar yapmaya ihtiyaç duyarlar. Ancak bu yatırımların finansmanının, her zaman işletmenin özkaynakları ile karşılanması mümkün değildir (Gönen ve Akça 2014, 71-94). İşletmelerin yeni yatırımlara ihtiyaç duymaları ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek istemelerine rağmen, finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankalardan istedikleri krediyi bulamamaları veya devletler tarafından sağlanan vergisel avantajlar gibi nedenler işletmeleri kiralamalara yöneltmektedir.

Yönetici özetini indirmek için tıklayınız.