TMS 23 esas olarak borçlanma maliyetlerinin sınırları çizmekte ve borçlanma maliyetlerinin hangi durumlarda aktifleştirilmesi (diğer bir ifadeyle; ilgili varlıkların maliyetine eklenmesi) hangi durumlarda ise gider olarak muhasebeleştirilmesi gerektiğini ele almaktadır.
Borçlanma maliyetlerinin hangi durumlarda aktifleştirileceğini belirlemek amacıyla özellikli varlık tanımına yer verilmiş ve bazı istisnalar dışında özellikli varlıklarla doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetlerinin bu varlıkların maliyetine dahil edilmesi öngörülmüştür.

Yönetici özetini indirmek için tıklayınız.