Denetçi Raporu Okuma Hizmeti

Günümüzde yoğun iş temposu ve iş yetiştirme telaşıyla birlikte imzalanan denetim raporlarında önemli içerik hatalarıyla birlikte önemli maddi hatalara söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle taslak hale gelen raporların imzalanmadan önce teknik bilgi ve birikime sahip üçüncü bir göz tarafından okunması önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Bu hizmet kapsamında taslak haldeki raporlarınızın sistem üzerinden tarafımıza bildirimi sağlanır. Uzmanlarımızca detaylı bir şekilde okunan raporların içerik ve ilgili raporlama çerçevesi hükümleri doğrultusunda değerlendirmeleri yapılır. Görüş formatınız ve uygunluğu kontrol edilir. Taslak rapor üzerine notlar alınır ve en geç 24 saat içerisinde mail yoluyla tarafınıza geri bildirimi sağlanır.


Kalite Kontrol Hizmeti (Seçilen Dosyanın Teftişi)

Son dönemlerde, bağımsız denetim alanında yapılan yeni düzenlemelerin nasıl uygulanacağına yönelik tereddütlü alanlar ortaya çıkmış ve düzenleyici/denetleyici kamu otoritelerinin yaptıkları incelemeler sonucunda da bağımsız denetim kuruluşları ile sorumlu denetçilere ağır para cezaları ve idari cezalar gündeme gelmiştir.
Bu hizmet kapsamında tamamlanmış denetim dosyalarına ilişkin çalışma kâğıtları doldurulan formla birlikte tarafımıza bildirimi sağlanmaktadır. Taraflarca elektronik olarak onaylanan gizlilik sözleşmesi kapsamında bildirimi sağlanan denetim dosyası Geçerli Finansal Raporlama Çerçevesi hükümleriyle Denetim Standartları kapsamında yapılan çalışmalar Kamu Otoritesi gözüyle teftiş edilir. Tespit edilen eksiklikler ve yapılması gereken hususlar tarafınıza rapor edilir. Söz konusu çalışmanın tamamlanma süresi dosyanın içeriği ve büyüklüğüne göre değişmekte olup, en geç bir hafta içerisinde geri bildirimi sağlanır.


Denetim Standartları Görüş Hizmeti

Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler karşılaştıkları vakalara nasıl çözüm üretecekleri noktasında teknik destek alacakları kişi veya kişilere ihtiyaç duymaktadırlar. Bağımsız Denetim Standartları kapsamında Teknik Bilgiye sahip olan kişi veya kişileri istihdam etmek son derece maliyetli olabilmekle birlikte, Şirketler çoğu zaman bu maliyete katlanmayı göze alsalar da böyle bir uzmanı bulmak son derece güç olabilmektedir.
Bu hizmet kapsamında, yönelteceğiniz soruyu detaylıca yazarak ve gerektiği hallerde eklerini de sisteme yükleyerek ihtiyaç duyduğunuz anda sürekli destek alabileceksiniz. Seçkin uzmanlarımız sorularınıza ve sorunlarınıza çok kısa bir sürede dönüş sağlayacak ihtiyaca göre iletişim kurarak hızlıca çözüme kavuşturacaktır.


Muhasebe Standartları Görüş Hizmeti

BOBİ FRS veya Türkiye Finansal Raporlama Standartları Kapsamında raporlama yapan şirketlerle, söz konusu şirketleri denetleyen Bağımsız Denetçiler karşılaştıkları vakalara nasıl çözüm üretecekleri noktasında ilgili düzenleyici otoritelerin görüşlerini talep etmektedirler. Söz konusu taleplere ilişkin geri dönüşler kimi zaman uzun bir süre almakta kimi zaman ise tatmin edici bir sonuca bağlanmamaktadır.
Bu hizmet kapsamında, yönelteceğiniz soruyu detaylıca yazarak ve gerektiği hallerde eklerini de sisteme yükleyerek ihtiyaç duyduğunuz anda sürekli destek alabileceksiniz. Seçkin uzmanlarımız sorularınıza ve sorunlarınıza çok kısa bir sürede dönüş sağlayacak ihtiyaca göre iletişim kurarak hızlıca çözüme kavuşturacaktır.