Görüş Uzmanı.com
SEPETİM

Muhasebe RSS

Muhasebe ile ilgili hazılar.

05 Jul Beklenen Kredi Zararı
Alışabildik mi Beklenen Kredi Zarar Karşılığına?2018 itibarıyla hayatımıza giren ve oldukça ses getiren TFRS 9’un, belki de en kapsamlı değişikliklerini içeren fazıydı kredi zarar karşılıkları. Özellikle finans sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için sancılı bir geçiş süreci olduğunu söylesek çok da abartmış olmayız. Zira BDDK tarafından yayım..
21 Mar TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Standardı (TMS 40) özellikle aşağıda yer alan hususlar açısından faydalı olmayı amaçlamaktadır. Gelir elde etme amacı doğrultusunda kullanımı farklı olan gayrimenkullerin işletmenin kendisinin kullandığı gayrimenkullerinden ayırt edilebilmesi, Yatırım amaçlı gayrimenkul kalemlerinin ne zaman finansal durum tablosunda göst..
21 Mar Temel Finansal Tablolar
Yönetici özetini indirmek için tıklayınız...
21 Mar TMS 2 Stoklar
TMS 2 işletmenin normal faaliyet döngüsü içinde satılmak üzere elde tuttuğu, bu amaçla üretmekte olduğu veya üretim sürecinde veya hizmet sunumunda tüketmeyi beklediği hammadde ve malzeme şeklindeki varlıkların maliyetlerinin belirlenmesi, bu maliyetlerin gider olarak kâr veya zarara yansıtılması ve bu tür varlıkların dönem sonu değerlemeleri hakkı..
21 Mar TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
İşletmelerin, duran varlıkların (veya elden çıkarılacak varlık gruplarının) elden çıkarılmasının veya durdurulan faaliyetlerin finansal etkilerini finansal tablo kullanıcılarının değerlendirebilmelerini sağlayacak bilgiyi sunmalarının ve kamuoyuna açıklamalarının sağlanmasıdır.Yönetici özetini indirmek için tıklayınız...
21 Mar TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
Standart maddi duran varlıklarla ilgili muhasebe uygulamaları belirlemektedir. Bu kapsamda, maddi duran varlıkların kayıtlara alınması, defter değerlerinin belirlenmesi ve bu varlıklarla ilgili amortisman giderlerinin ve değer düşüklüğü zararlarının finansal tablolara yansıtılması konularını ele alır. Bu şekilde, finansal tablo kullanıcılarının işl..
21 Mar TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri
Finansal bilginin faydalı olması için bu bilginin ihtiyaca ve gerçeğe bir şekilde sunulması gerekmektedir. Kur değişim etkilerinin raporlanması finansal bilginin faydasını ve şeffaflığını geliştirir. Çünkü finansal tablo unsurları; yabancı para kurlarının olumsuz yönde değişmesi durumunda zararlara, düşük hasılata veya yüksek maliyete sebep olan iş..
21 Mar TFRS 16 Kiralamalar ve BOBİ FRS Bölüm 15 Kiralamalar Uyarınca Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
İşletmeler, diğer işletmeler ile rekabet edebilmek için yeni yatırımlar yapmaya ihtiyaç duyarlar. Ancak bu yatırımların finansmanının, her zaman işletmenin özkaynakları ile karşılanması mümkün değildir (Gönen ve Akça 2014, 71-94). İşletmelerin yeni yatırımlara ihtiyaç duymaları ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek istemelerine rağmen, fin..
21 Mar Borçlanma Maliyetleri Yönetici Özeti
TMS 23 esas olarak borçlanma maliyetlerinin sınırları çizmekte ve borçlanma maliyetlerinin hangi durumlarda aktifleştirilmesi (diğer bir ifadeyle; ilgili varlıkların maliyetine eklenmesi) hangi durumlarda ise gider olarak muhasebeleştirilmesi gerektiğini ele almaktadır.Borçlanma maliyetlerinin hangi durumlarda aktifleştirileceğini belirlemek amacıy..
14 Mar Coin’in mi Var Derdin Var!
Bu yazıda coin türü kriptoparalar, TFRS’ler kapsamında ele alınmaktadır. Finansal tablolara yansıtabilecek miyiz?Kripto paralarla ilgili aslında uluslararası alanda üzerinde tek mutabık kalınan konu, kripto paraların varlık olarak finansal tablolara alınabileceğidir. Zira kripto paraların, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’de yer ala..
14 Mar TFRS 9 - Yeni Finansal Araçlar Standardı
Fon yönetim modelleriyle birlikte yatırım araçlarının da çeşitlenmesi, işletmelerin esas faaliyetlerinin yanı sıra finansal araçlara olan ilgi ve eğilimini de arttırdı. Bu durum, şirketlerin finansal raporlama aksiyonlarını etkilerken aynı zamanda finansal tablo kullanıcılarının vereceği kararlar bağlamında finansal araçları daha önemli hale getird..
14 Mar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Standardın Kapsamı Nasıl Belirlenmiştir?Bu bölüm, yatırım amaçlı gayrimenkul tanımını karşılayan varlıklar ile kiralama işlemi çerçevesinde kiracı tarafından elde tutulan ve yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kabul edilen bazı hakların muhasebeleştirilmesi amacıyla uygulanır. Aşağıdaki hususlar TMS 40’ın kapsamına dâhil edilemez. TFRS 16 Kiralama..
Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 18 (2 Sayfa)
Çerezler (cookie), gorusuzmani.com web sitesini daha etkin bir şekilde kullanmanızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ziyaret edebilirsiniz.