Görüş Uzmanı.com
SEPETİM

Denetim RSS

Bağımsız denetim üzerine yazılar.

30 Aug KGK’nın Kararı Kafaları Karıştırdı!
Denetim ücretleri yıllardır hep tartışma konusu olmuştur. Bağımsız denetime tabi şirket sayısının artmasıyla birlikte artan denetim şirketi sayısı rekabetçi fiyatları da beraberinde getirdi. Denetçilerin alacağı ücretlere ilişkin asgari bir ücret tarifesinin olmaması da bu sorunu gitgide derinleştirdi.Hal böyleyken bağımsız denetim camiasındaki her..
23 May BDS 200 Kapsamında Yapısal Risk Kavramı
    I.    DENETİM VE DENETİM RİSKİ KAVRAMLARIBilindiği üzere bağımsız denetimi diğer denetim türlerinden (faaliyet denetimi, yerindelik denetimi vs.) ayıran en önemli husus, bağımsız denetimin risk temelli yaklaşım üzerine bina edilmiş olmasıdır. Bu yaklaşım, hem denetlenecek işlem sınıfı, hesap bakiyeleri ve açıklamalar düzeyinde hem de riskin sıf..
23 May Hile ve Yevmiye Kayıtları İlişkisi
GİRİŞBağımsız Denetim Standartları, gerek risk değerlendirme gerekse risklere karşılık verme aşamalarında denetçiye genel sorumlulukların yanı sıra hile kaynaklı önemli yanlışlık risklerinin belirlenmesine ve bu risklere karşı gerekli denetim prosedürlerinin uygulanmasına yönelik ilave sorumluluklar yüklenmiştir.  Yönetimin hileli işleme iştirak et..
14 Mar Bağımsız Denetimle İlgili Mali, Cezai ve Vergisel Sorumluluklar
Denetim Kuruluşu olarak Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) dâhil ya da KAYİK hariç yetkiye haiz olarak faaliyetlerinizi yürütüyorsunuz. Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) herhangi bir şikâyet ya da ihbar olmadığı takdirde kendi mevzuatı doğrultusunda KAYİK dâhil yetkiye haizseniz 3 yılda bir, KAYİK hariç yetkiye haizseniz 6 yılda bir seçilmiş d..
14 Mar Bağımsız Denetimlerde Önemlilik
Bağımsız Denetimlerde ÖnemlilikBağımsız denetim standartları (BDS), Denetçinin bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip içermediği konusunda denetçi tarafından verilecek görüşe dayanak teşkil edecek makul bir düzeyde güvence elde etmesini gerekli kılar.BDS 200’de ise önemlilik kavramı; “eksiklik ve y..
14 Mar COVID-19'un Bağımsız Denetçiler Üzerindeki Etkileri
COVID-19 hızla yayılmaya devam ederken etkileri birçok şirketin operasyonlarını etkilemekte, hatta bazılarının faaliyetlerinin durma noktasına gelmesine neden olmaktadır. Söz konusu salgın ve devamında beklenen belirsizlik işletmelerin finansal tablolarını da önemli derecede etkilediği gibi sahada ve ekip anlayışı içerisinde çalışan denetçileri de..
14 Mar COVID-19’un Yarattığı Belirsizlik Ortamında İşletmenin Sürekliliği
COVID-19’un ilk ortaya çıktığı ve yayılmaya başladığı yıl olan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal etkileri son derece sınırlıydı. Ancak 2020 yılı sonuna gelindiğinde, uygulanan kısıtlamalar nedeniyle pek çok şirketin gelirlerinde ciddi bir düşüş meydana gelmiş, ekonomik koşullar bozulmuş ve belirsizlikler artmıştır.Özellikle seyahat ve turi..
14 Mar Denetçinin Kilit Denetim Konularına İlişkin Sorumlulukları
BDS 701 yeni bir standart olarak karşımıza çıkmaktadır. İlgili kısım ilk olarak 2017 yılının ilk çeyreğinde yayımlanmış ve 2017 yılının başından itibaren uygulanması öngörülmüştür. Standardın yurtdışı uygulamasında BDS 701 sadece borsada işlem gören şirketler için uygulanırken KGK 2017 yılında başladığı yeni bir uygulama ile Standartlara “T” parag..
14 Mar Denetçinin İlişkili Taraflara İlişkin Sorumlulukları
1.GİRİŞİlişkili Taraflar Bir Bağımsız Denetim İşinde Hangi Aşamalarda Karşımıza Çıkmaktadır? İlişkili Taraf Kimdir? Aşağıdaki özelliklere sahip olan taraflar ilişkili taraf olarak adlandırılırlar. Raporlama yapan işletme üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak kontrole veya önemli etkiye sahip olan kişiler, Raporlama yapan işletme üzerinde d..
14 Mar Alacaklara Mutabakat Alınamaması
Dış Teyit Alınamadığı Durumlarda Ticari Alacaklar İçin Uygulanabilecek Alternatif Denetim Prosedürleri Nelerdir?Bilindiği üzere; BDS 505 kapsamında dış teyit gönderilen, yapılan üstelemelere ve yönetimin de karşı taraftan teyit alınması için desteğinin alınmasına rağmen; yanıt alınamayan durumlarda artık Alternatif Denetim Prosedürü uygulanması bir..
31 May KKS 1 Müşteri Kabul Sürecinde Yapılması Gerekenler
DENETÇİ TARAFINDAN MÜŞTERİ KABUL SÜRECİNDE YAPILMASI GEREKENLER 1.GİRİŞ Müşteri Kabul Süreci Bir Bağımsız Denetim İşinde Hangi Aşamalarda Karşımıza Çıkmaktadır? Müşteri kabul süreci bir denetim sözleşmesi imzalanmadan önce yürütülmesi gereken bir süreçtir. Denetim Kuruluşu bu kapsamda oluşturmuş olduğu denetim prosedürlerini uygulayarak söz kon..
31 May BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi
BDS 701-DENETÇİNİN KİLİT DENETİM KONULARINA İLİŞKİN SORUMLULUKLARI 1.GİRİŞ BDS 701 son derece yeni bir standart olarak karşımıza çıkmaktadır. Standart ilk olarak 2017 yılının ilk çeyreğinde yayımlanmış ve 2017 yılının başından itibaren uygulanması öngörülmüştür.   Standardın yurtdışı uygulamasında BDS 701 sadece borsada işlem gören şirketler iç..
Gösterilen: 1 ile 12 arası, toplam: 20 (2 Sayfa)
Çerezler (cookie), gorusuzmani.com web sitesini daha etkin bir şekilde kullanmanızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ziyaret edebilirsiniz.